ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pish-, *pish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pish(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความอึดอัดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.
mopish(โม'พิช) adj. เซื่องซึม,หดหู่ใจ.
rompish(รอม'พิช) adj. วิ่งเล่น,ขี้เล่น,เล่นอึกทึกครึกโครม,ร่าเริง, See also: rompishness n., Syn. frolicsome
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย,เหมือนแกะ (เหนียมอาย,เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น,ฉุนเฉียว,อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious
uppish(อัพ'พิซ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: uppishly adv. uppishness n.
waspish(วอส'พิช) adj. น้อยใจง่าย,โกรธง่าย,เจ้าอารมณ์, See also: washipishly adv. waspishness n., Syn. irate, irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน
popish(adj) เกี่ยวกับสันตะปาปา
sheepish(adj) ขี้อาย,เหนียมอาย,เชื่อฟัง
snappish(adj) ฉุนเฉียว,เร็ว,หุนหัน
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิดโพพพิช[kān khopkhit Phopphit] (n, exp) EN: Popish Plot
สำรวย[samrūay] (adj) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle
เทอะทะ[thoetha] (adj) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[yim karīakarāt] (v, exp) EN: smile sheepishly ; grin foolishly
ยิ้มแหย ๆ[yim yaē-yaē] (v, exp) EN: look sheepish ; smile sheepishly ; give an embarrassed smile

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮山县[Pí shān xiàn, ㄆㄧˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Pishan county in Khotan prefecture, Xinjiang, #137,163 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたぴし[gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound [Add to Longdo]
どんぴしゃり;ドンピシャリ[donpishari ; donpishari] (int) exactly right!; dead on [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぴしゃっと[pishatto] (adv) (on-mim) slapping; splatting [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
ぴしり[pishiri] (adv-to) (See ぴしっ) with a click; with a snap [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
アンピシリン[anpishirin] (n) ampicillin [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top