ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pique

P IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pique-, *pique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pique(n) สิ่งทอที่เป็นลายนูน
pique(n) ความโกรธที่ระเบิดออกมา, See also: ความฉุนเฉียว, ความขุ่นเคือง, Syn. irritation
pique(n) ความน้อยใจ
pique(vt) ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ฉุน, Syn. offend, sting, vex, Ant. please
pique(vt) ดูถูก, See also: สบประมาท, Syn. affront
pique(vt) กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น, See also: ทำให้สนใจ, เร้าใจ, ดึงดูดความสนใจ, Syn. stimulate, stir
piquet(n) เกมไพ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pique(พิค) vt.,vi. ทำให้โกรธ,ทำให้เสียใจ,กระเทือนใจ,ทำให้ตื่นเต้น,ดึงดูดความสนใจ,กระตุ้นอารมณ์,เร้าใจ. n. ความโกรธ,ความเสียใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
pique(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความน้อยใจ
pique(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้ฉุน,ทำให้น้อยใจ,ทำให้ทึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: puncture ; prick  FR: piquer
ช่างเย็บ[chang yep] (n) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker  FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉีดยา[chītyā] (v, exp) EN: inject ; give an injection  FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre
ดำ[dam] (v) EN: transplant  FR: repiquer
ดำนา[damnā] (v) EN: transplant in the field.  FR: repiquer
ด้น[don] (v) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate  FR: piquer ; coudre
จิ้ม[jim] (v) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick  FR: piquer
จุล[jun] (adj) EN: minute ; microscopic ; small  FR: microscopique
การแข่งม้า[kān khaeng mā] (n, exp) EN: horse race  FR: course hippique [f] ; course de chevaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIQUE P IY1 K
PIQUED P IY1 K T
PIQUETTE P IH0 K EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pique (v) pˈiːk (p ii1 k)
piqued (v) pˈiːkt (p ii1 k t)
piques (v) pˈiːks (p ii1 k s)
piquet (n) pˈɪkˈɛt (p i1 k e1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピケ[pike] (n) (1) pique (fre [Add to Longdo]
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pique
   n 1: tightly woven fabric with raised cords
   2: a sudden outburst of anger; "his temper sparked like damp
     firewood" [syn: {pique}, {temper}, {irritation}]
   v 1: cause to feel resentment or indignation; "Her tactless
      remark offended me" [syn: {pique}, {offend}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top