ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pilferer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilferer-, *pilferer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pilferer(n) ขโมย, See also: คนลักเล็กขโมยน้อย, Syn. thief

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย(n) thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pilferer (n) pˈɪlfərər (p i1 l f @ r @ r)
pilferers (n) pˈɪlfərəz (p i1 l f @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief [Add to Longdo]
掻っ払い[かっぱらい, kapparai] (n) pilferer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pilferer
      n 1: a thief who steals without using violence [syn: {sneak
           thief}, {pilferer}, {snitcher}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top