ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pike

P AY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pike-, *pike*
Possible hiragana form: ぴけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pike(n) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
pike(n) หอก
pike(vt) แทงหรือฆ่าด้วยหอก
pike(n) ถนนที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมภาษีผ่านทาง, See also: ภาษีด่าน, Syn. roadway, turnpike
pike(n) ด่านเก็บค่าผ่านทาง
pike(n) ค่าผ่านทาง
pikestaff(n) ด้ามหอก, See also: ด้ามหลาว, ด้ามไม้เท้าปลายแหลม สำหรับยันพื้นกันลื่นเวลาเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
pike(n) หอก,แหลม,หลาว,ทวน
spike(n) เหล็กแหลม,ตะปูยาว,รวงข้าว
spike(vt) แทงด้วยตะปู,แทงด้วยเหล็กแหลม
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง้าว(n) halberd, See also: pike, Example: วันนี้จะมีการแสดงรำง้าวจากกรมศิลปากรให้ได้ชมกัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: ดาบด้ามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาก[khwāk] (n) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap  FR: épieu [m] ; herse [f]
กรวยเชิง[krūaychoēng] (n) EN: coneshaped design on cloth/spike/lance
ง้าว[ngāo] (n) EN: halberd ; pike
งาแซง[ngāsaēng] (n) EN: spike fence
รองเท้าตะปู[røngthāo tapū] (n, exp) EN: spiked shoes  FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะปู[tapū] (n) EN: nail ; spike ; tag  FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIKE P AY1 K
PIKER P AY1 K ER0
PIKES P AY1 K S
PIKERS P AY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pike (n) pˈaɪk (p ai1 k)
pikes (n) pˈaɪks (p ai1 k s)
pikestaff (n) pˈaɪkstaːf (p ai1 k s t aa f)
pikestaffs (n) pˈaɪkstaːfs (p ai1 k s t aa f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长枪[cháng qiāng, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄤ, / ] pike, #22,169 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hecht {m} [zool.] | Hechte {pl}pike | pike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
エーススパイカー[e-susupaika-] (n) ace spiker [Add to Longdo]
ガー[ga-] (n) (See ガーパイク) gar (any fish of family Lepisosteidae); garfish; garpike [Add to Longdo]
ガーパイク[ga-paiku] (n) garpike (any fish of family Lepisosteidae); garfish; gar [Add to Longdo]
スパイカー[supaika-] (n) spiker [Add to Longdo]
スパイク[supaiku] (n,vs) spike; (P) [Add to Longdo]
スパイクシューズ[supaikushu-zu] (n) spiked shoes [Add to Longdo]
スパイクヒール[supaikuhi-ru] (n) spike heel; stiletto heel [Add to Longdo]
ターンパイク[ta-npaiku] (n) turnpike (road) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pike
   n 1: a broad highway designed for high-speed traffic [syn:
      {expressway}, {freeway}, {motorway}, {pike}, {state
      highway}, {superhighway}, {throughway}, {thruway}]
   2: highly valued northern freshwater fish with lean flesh
   3: a sharp point (as on the end of a spear)
   4: medieval weapon consisting of a spearhead attached to a long
     pole or pikestaff; superseded by the bayonet
   5: any of several elongate long-snouted freshwater game and food
     fishes widely distributed in cooler parts of the northern
     hemisphere

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dive
 
 1. (d veya dove) suya dalmak, dalmak, batmak, suya atlamak
 2. (hav.) pike yapmak
 3. dalış
 4. pike
 5. batakhane. dive bomber bombardıman uçağı diving  dalan, dalmak için kullanılan
 6. dalış. take a dive (A.B.D.) (argo), boks karşı tarafın kasti olarak yenmesini sağlamak. diving bell dalgıç hücresi. diving board atlama tahtası, tramplen. diving suit dalgıç elbisesi.
 
 

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top