ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pig

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pig-, *pig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pig(n) หมู, See also: สุกร, Syn. hog
pig(n) คนสกปรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนมูมมาม, คนที่เหมือนหมู, คนตะกละตะกลาม
pig(n) ตำรวจ (คำสแลง), Syn. cop, police
pig(vi) ออกลูกหมู
pig(vt) กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ), See also: กินอย่างมูมมาม
pig(n) เตาหลอมโลหะ
pig(n) โลหะที่ออกจากเตาหลอม
piggy(n) ลูกหมู, See also: ลูกสุกร, Syn. piglet, shoat
piggy(adj) เหมือนหมู, See also: คล้ายกับหมู, อย่างกับหมู, Syn. hoggish, piggish, swinish
piggy(adj) มูมมาม, See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก, Syn. hoggish, piggish, swinish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
pigeon(พิจ'เจิน) n. นกพิราบ
pigeon breastn. อกไก่,อกแฟบ., Syn. pigeon chest
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid, meek
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered, mild
pigeonhole(พิจ'เจินโฮล) n. ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย,ช่องเล็ก ๆ ของตู้หรือโต๊ะสำหรับใส่กระดาษ จดหมายและอื่น ๆ vt. เก็บไว้อ้างอิง,เอาซุกไว้,ใส่ในช่อง,แยกออกเป็นพวก ๆ, Syn. timid
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy, filthy
piggy(พิก'กี) n. หมูตัวเล็ก ๆ ,ลูกหมู
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
pigeon(n) นกพิราบ
pigeonhole(n) รังนกพิราบ
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
pigskin(n) หนังหมู
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
pigtail(n) ผมเปีย,หางเปีย,หางหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pigeonholingการถ่วงร่างกฎหมาย, การแช่เย็นร่างกฎหมาย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piggybackอาศัยไปด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentสารสี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pigmentสารสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigmentary retinopathyจอตาเสื่อมมีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinitis pigmentosa; primary degeneration of retina] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง, Example: โดยมันจะไหลไปในท่อตามแรงดันของน้ำมันหรือก๊าซที่ไหลไป และจะติดอุปกรณ์สำหรับตรวจดูว่าส่วนใดของท่อสึกกร่อนหรือชำรุดด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Pigeon racingการแข่งนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigeonsนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
pigmentสี, สารสี, สารมีสีที่ทำให้วัตถุอื่นมีสีได้ ไม่ละลายในตัวทำละลาย แต่สามารถแขวนลอยอยู่ได้  ใช้ทำสีเคลือบผิว ผงสีแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวในการดูดกลืนและสะท้อนแสงสี จึงทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้   ในเซลล์พืชหรือสัตว์จะพบสารสีได้  เช่น พบที่คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวซึ่งท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pigment cellเซลล์สารสี, เซลล์ที่มีสารสีอยู่ภายใน เป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดสีในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สีที่ผิวหนังของสัตว์ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pigmentsสารสี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pig ball(n) ลูกชิ้นหมู

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pigAll the apples that fall are eaten by the pigs.
pigAnd on sunny days all the pigeons flew home.
pigCharles Walcot looked for compasses in pigeons.
pigDon't eat like a pig.
pigEven if pigs were to fly in the air, I would believe her.
pigHe found them in the pigeon's heads, behind the eyes.
pigHe used me as a guinea pig.
pigHe used pigeons in his experiment.
pigI bought a pig in a poke yesterday.
pigIf you pig out every day, you're sure to gain too much weight.
pigI know how piggy feels, He starves without missing a meal.
pigIn her home, garbage was fed to the pig.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกร(n) pig, Syn. หมู, Example: ชาวบ้านเลี้ยงสุกรเอาไว้ขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมู(n) pig, Example: ชาวชนบทบางแห่งจะแบ่งส่วนใต้ถุนไว้เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด, ไก่, หมู ฯลฯ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในวงศ์ Suidae เป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว มีทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและเป็นสัตว์ป่า หาอาหารโดยใช้จมูกดุด
ไข่ดันหมู(n) pig's kidney, Syn. ไตหมู, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่นิยมบริโภคไข่ดันหมูเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้าง, Count Unit: ลูก
พิราบ(n) pigeon, Syn. นกพิราบ, Example: เขามีอาชีพฝึกพิราบแข่งโดยเฉพาะ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: นกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขา รูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ลำตัวสีเทาปนฟ้า ชอบหากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia
ผมเปีย(n) pigtail, See also: plaits, braid, queue, Syn. เปีย, หางเปีย, Example: หล่อนถักผมเปียเส้นผอมเหมือนรูปร่างนั่งกินข้าวคนเดียวมุมห้องเงียบๆ เหงาๆ, Thai Definition: ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
กระปุกออมสิน(n) piggy bank, Syn. ออมสิน, Example: เขาสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็กโดยมีกระปุกออมสินให้คนละหนึ่งใบ, Count Unit: ใบ, ลูก
หัวหมู(n) pig's head, See also: boar's head, hog's head, Example: ชาวบ้านใช้หัวหมูในการทำพิธีบายศรี, Count Unit: หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
เชื้อรา[cheūarā] (n) EN: mold ; fungus  FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[deūdeung] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
เฟือง[feūang] (n) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel  FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
หางเปีย[hāngpīa] (n) EN: pigtail ; queue  FR: natte [f] ; tresse [f]
เห็ด[het] (n) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)  FR: champignon [m]
เห็ดหอม[het høm] (n, exp) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake  FR: champignon noir [m]
เห็ดเมา[het mao] (n, exp) EN: hallucinogenic mushroom  FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIG P IH1 G
PIGG P IH1 G
PIGS P IH1 G Z
PIGAN P IH1 G AH0 N
PIG'S P IH1 G Z
PIGUE P IY1 G
PIGMY P IH1 G M IY0
PIGGY P IH1 G IY0
PIGEON P IH1 JH AH0 N
PIGGLY P IH1 G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pig (v) pˈɪg (p i1 g)
pigs (v) pˈɪgz (p i1 g z)
piggy (n) pˈɪgiː (p i1 g ii)
pigmy (n) pˈɪgmiː (p i1 g m ii)
pigeon (n) pˈɪʤən (p i1 jh @ n)
pigged (v) pˈɪgd (p i1 g d)
piglet (n) pˈɪglɪt (p i1 g l i t)
pigsty (n) pˈɪgstaɪ (p i1 g s t ai)
pigboat (n) pˈɪgbout (p i1 g b ou t)
pigeons (n) pˈɪʤənz (p i1 jh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色素[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] pigment, #10,970 [Add to Longdo]
鸽子[gē zi, ㄍㄜ ㄗ˙, / 鴿] pigeon, #14,465 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, / 鴿] pigeon; dove, #14,593 [Add to Longdo]
猪头[zhū tóu, ㄓㄨ ㄊㄡˊ, / ] pig head, #20,073 [Add to Longdo]
生铁[shēng tiě, ㄕㄥ ㄊㄧㄝˇ, / ] pig iron, #26,741 [Add to Longdo]
铸铁[zhù tiě, ㄓㄨˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] pig iron; foundry iron, #26,904 [Add to Longdo]
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] pig-gut (large intestine used as foodstuff), #45,377 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] pigsty; rest-room, #211,751 [Add to Longdo]
鹁鸽[bó gē, ㄅㄛˊ ㄍㄜ, / 鴿] pigeon, #274,279 [Add to Longdo]
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molchstopper {m}pig trap station [Add to Longdo]
Molchsystem {n}pig trap system [Add to Longdo]
Pigment {n} | Pigmente {pl}pigment | pigments [Add to Longdo]
Pigmentierung {f}pigmentation [Add to Longdo]
Roheisen {n}pig iron [Add to Longdo]
Schweinezucht {f} [agro.]pig breeding [Add to Longdo]
Schweinezüchter {m} [agro.]pig breeder [Add to Longdo]
pigmentiertpigmented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
アセロラ[aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
エピグラフ[epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
エピグラム[epiguramu] (n) epigram [Add to Longdo]
エピゴーネン[epigo-nen] (n) epigone (ger [Add to Longdo]
エピジェネティクス[epijieneteikusu] (n) epigenetics [Add to Longdo]
オオフエヤッコダイ[oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris) [Add to Longdo]
ガツ[gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pig
   n 1: domestic swine [syn: {hog}, {pig}, {grunter}, {squealer},
      {Sus scrofa}]
   2: a coarse obnoxious person [syn: {slob}, {sloven}, {pig},
     {slovenly person}]
   3: a person regarded as greedy and pig-like [syn: {hog}, {pig}]
   4: uncomplimentary terms for a policeman [syn: {bull}, {cop},
     {copper}, {fuzz}, {pig}]
   5: mold consisting of a bed of sand in which pig iron is cast
     [syn: {pig bed}, {pig}]
   6: a crude block of metal (lead or iron) poured from a smelting
     furnace
   v 1: live like a pig, in squalor [syn: {pig}, {pig it}]
   2: eat greedily; "he devoured three sandwiches" [syn: {devour},
     {guttle}, {raven}, {pig}]
   3: give birth; "sows farrow" [syn: {farrow}, {pig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top