ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pierce

P IH1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pierce-, *pierce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pierce(vt) บุก, See also: ฝ่า
pierce(vi) บุก, See also: ฝ่า
pierce(vt) แทง, See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง, Syn. perforate, puncture, thrust
pierce(vt) ค้นคว้า, See also: ค้นพบ
pierce(vt) (เสียง, แสง) แทรกผ่าน, See also: ส่องผ่าน
pierce(vt) มีผลกระทบอย่างมาก
pierce through(phrv) ทิ่มแทง, See also: เจาะผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate, bore

English-Thai: Nontri Dictionary
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That gun to pierce your ears, they don't use that to pierce your nipples, do they?ปืนที่จะเจาะหูของพวกเขาไม่ได้ใช้ที่เจาะหัวนมของคุณพวกเขา? Pulp Fiction (1994)
- But she's got a breastplate- You gotta pierce through that. - [ Thumping ]- แต่เธอก็มี breastplate - คุณ gotta เจาะผ่านที่ - [เต้น] Pulp Fiction (1994)
This will kill monsters and pierce samurai armor.นี้จะฆ่ามอนสเตอร์และเจาะเกราะซามูไร Princess Mononoke (1997)
His gaze pierces cloud, shadow, earth and flesh.จ้องทะลุเมฆเงา ทะลุดินเเละเนื้อหนัง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What if I pierce through the wall and it's the 52nd floor?ถ้าเจาะกำแพงผ่านออกไปได้ แล้วมันเป็นชั้นที่ 52 ล่ะ? Oldboy (2003)
If we have no strength and are caught, our eyes will pierce the enemies.ถ้าเราไม่เหลือกำลังและถูกจับ เราก็จะใช้สายตาทิ่มแทงศัตรู Shadowless Sword (2005)
But My Lady's sad face is the one that pierces straight through my heart.แต่ใบหน้าของพระสนมคือสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจของข้าเจ็บปวด Episode #1.9 (2006)
I'll find a way to sever Jones's hold on you, and not rest until this blade pierces his heart.ผมจะหาทางปลดหนี้ ของพ่อจาก โจนส์ ให้ได้ และจะไม่หยุดจนกว่า มีดเล่มนี้จะได้ทิ่มแทงหัวใจมัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Aaron Pierce said you lied to him.แอรอน เพียร์ซบอกว่าคุณโกหกเขา Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
The Kinsella 320Z, been known to pierce body armor at 400 yards.The Kinsella 320Z, เท่าที่รู้คือทะลุเสื่อเกราะได้ที่ระยะ 400 หลา Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
"Think this thing can pierce through bone?- ไอ้นี่ยิงทะลุกระดูกได้มั้ย Chuck Versus the Wookiee (2007)
"an arrow pierces through the memories"ลูกศรอันหนึ่งทะลุทะลวง ผ่านความทรงจำ Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pierceA bullet pierced the helmet.
pierceHis heart was pierced with grief.
pierceHis words pierced to the heart of the matter.
pierceIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
pierceThe arrow pierced the thick board.
pierceThe pin pierced his finger and it began to bleed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลุทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai Definition: เจาะผ่านไปได้
แทง(v) stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai Definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
เจาะ(v) pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจาะยาง(v) puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai Definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้
ทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ทะลุ(v) pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai Definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ยอก(v) pierce, See also: sting, prick, Syn. ทิ่ม, ตำ, Example: หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
กะซวก(v) abruptly stab, See also: pierce, knife, Syn. แทง, Example: เขาถูกคนร้ายใช้มีดกระซวกที่ท้องจนบาดเจ็บสาหัส, Notes: (ภาษาปาก)
จ้วง(v) stab, See also: pierce, cut, hit, beat, Syn. ฟัน, ตี, Example: ขโมยจ้วงเขาเสียหลายแผล, Thai Definition: กิริยาที่ตีหรือฟันสุดแขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
กะซวก[kasūak] (v) EN: abruptly stab ; pierce ; knife
สัก[sak] (v) EN: spear ; stab ; pierce  FR: transpercer ; percer
เสียบ[sīep] (v) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale  FR: embrocher ; empaler
เสียด[sīet] (v) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain  FR: ressentir une douleur aiguë
ตำ[tam] (v) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole  FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[thaēng] (v) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate  FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[thalu] (v) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through  FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุทะลวง[thalu thalūang] (v, exp) EN: pierce ; penetrate

CMU English Pronouncing Dictionary
PIERCE P IH1 R S
PIERCED P IH1 R S T
PIERCEY P IH0 R S IY1
PIERCE'S P IH1 R S IH0 Z
PIERCEALL P IH0 R S IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pierce (v) pˈɪəʳs (p i@1 s)
pierced (v) pˈɪəʳst (p i@1 s t)
pierces (v) pˈɪəʳsɪz (p i@1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] pierce; to string, #8,306 [Add to Longdo]
穿洞[chuān dòng, ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥˋ, 穿] pierce [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
piercen | sich piercen lassento pierce | to get pierced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすっと[busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
ピアサー[piasa-] (n) piercer [Add to Longdo]
ピアス[piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
穴が開く;穴が空く;穴があく[あながあく, anagaaku] (exp,v5k) to have a hole; to be pierced (with a hole) [Add to Longdo]
孔を穿つ[こうをうがつ, kouwougatsu] (exp,v5t) to pierce a hole [Add to Longdo]
刺し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce [Add to Longdo]
刺し通す;刺通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword) [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pierce
   n 1: 14th President of the United States (1804-1869) [syn:
      {Pierce}, {Franklin Pierce}, {President Pierce}]
   v 1: cut or make a way through; "the knife cut through the
      flesh"; "The path pierced the jungle"; "Light pierced
      through the forest"
   2: move or affect (a person's emotions or bodily feelings)
     deeply or sharply; "The cold pierced her bones"; "Her words
     pierced the students"
   3: sound sharply or shrilly; "The scream pierced the night"
   4: penetrate or cut through with a sharp instrument [syn:
     {pierce}, {thrust}]
   5: make a hole into; "The needle pierced her flesh"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top