ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piece of land

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece of land-, *piece of land*, piece of lan
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเช่าที่ดิน[kān chao thīdin] (n, exp) EN: hiring a piece of land
รังวัด[rangwat] (v) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land
เวนคืนที่ดิน[wēnkheūn thīdin] (v, exp) EN: expropriate a piece of land

Japanese-English: EDICT Dictionary
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]
地積[ちせき, chiseki] (n) area of a piece of land; acreage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  piece of land
      n 1: an extended area of land [syn: {tract}, {piece of land},
           {piece of ground}, {parcel of land}, {parcel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top