ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picturesque

P IH1 K CH ER0 AH0 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picturesque-, *picturesque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picturesque(adj) สวย, See also: งดงาม, มีเสน่ห์, Syn. pictorial, scenic, graphic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picturesque(พิค'เชอะเรสคฺ) adj.สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด, See also: picturesqueness n., Syn. striking

English-Thai: Nontri Dictionary
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
picturesqueness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picturesqueงามดั่งวาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Picturesque, theความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
picturesqueNaples is a picturesque city.
picturesqueThey stood against the picturesque scenery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าดู[nādū] (adj) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating  FR: attrayant ; spectaculaire

CMU English Pronouncing Dictionary
PICTURESQUE P IH1 K CH ER0 AH0 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picturesque (j) pˌɪktʃərˈɛsk (p i2 k ch @ r e1 s k)
picturesquely (a) pˌɪktʃərˈɛskliː (p i2 k ch @ r e1 s k l ii)
picturesqueness (n) pˌɪktʃərˈɛsknəs (p i2 k ch @ r e1 s k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如画[rú huà, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] picturesque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクチャレスク[pikucharesuku] (n) picturesque [Add to Longdo]
画趣[がしゅ, gashu] (n) picturesqueness [Add to Longdo]
絵画的[かいがてき, kaigateki] (n) (1) picturesque; (2) pictorial; graphic [Add to Longdo]
絵模様[えもよう, emoyou] (n) picturesque design [Add to Longdo]
景勝[けいしょう, keishou] (n) picturesque scenery; (P) [Add to Longdo]
景勝地[けいしょうち, keishouchi] (n) picturesque scenery [Add to Longdo]
絶景[ぜっけい, zekkei] (n) superb view; picturesque scenery [Add to Longdo]
八景[はっけい, hakkei] (n) eight picturesque sights [Add to Longdo]
明美[めいび, meibi] (adj-na,n) picturesque; beautiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picturesque
   adj 1: suggesting or suitable for a picture; pretty as a
       picture; "a picturesque village"
   2: strikingly expressive; "a picturesque description of the
     rainforest"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top