ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picky

P IH1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picky-, *picky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picky(adj) จู้จี้มาก, See also: จุกจิกมาก, Syn. fussy, Ant. unfussy
picky(sl) ช่างเลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pickyIs your husband a picky eater?
pickyYou shouldn't be picky about other people's work, you know?
pickyYou shouldn't be so picky about food.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (v) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKY P IH1 K IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑剔[tiāo ti, ㄊㄧㄠ ㄊㄧ˙, ] picky; fussy, #13,122 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗探し;あら探し;粗捜し;あら捜し[あらさがし, arasagashi] (n,vs) finding fault; being picky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picky
   adj 1: exacting especially about details; "a finicky eater";
       "fussy about clothes"; "very particular about how her
       food was prepared" [syn: {finical}, {finicky}, {fussy},
       {particular}, {picky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top