ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pickpocket

P IH1 K P AA2 K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pickpocket-, *pickpocket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pickpocket(n) นักล้วงกระเป๋า, See also: มือกาว, Syn. mugger, robber
pickpocket(vt) ล้วงกระเป๋า, See also: ขโมย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pickpocket(พิค'พอคคิท) n. นักล้วงกระเป๋า

English-Thai: Nontri Dictionary
pickpocket(n) นักล้วงกระเป๋า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pickpocketนักล้วงกระเป๋า (ลักทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pickpocketAbove all, beware of pickpockets.
pickpocketA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
pickpocketBe on your guard against pickpockets.
pickpocketBe on your guard against pickpockets, Ken.
pickpocketBeware of pickpockets.
pickpocketHe seized the pickpocket by the collar.
pickpocketI caught a pickpocket dead to rights when he stole my money.
pickpocketLook out for pickpockets.
pickpocketLook out for pickpockets on crowded trains.
pickpocketOne of the pickpockets blew the whistle on the other two.
pickpocketRumor says that she is a pickpocket.
pickpocketSome brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักแซ้ง(n) pickpocket, Syn. นักล้วงกระเป๋า, Example: ตำรวจจับนักแซ้งที่สวนจตุจักรได้หลายคน, Count Unit: คน, Notes: (สแลง)
นักล้วงกระเป๋า(n) pickpocket, Example: เขามีอาชีพเป็นนักล้วงกระเป๋า, Count Unit: คน, Thai Definition: มิจฉาชีพที่คอยลักทรัพย์ในกระเป๋าโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว
มือกาว(n) pickpocket, See also: sticky-fingered stealer, Example: พวกมือกาวเป็นบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับสังคม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์โดยขโมยเงินหรือกระเป๋าสตางค์จากผู้อื่นในที่สาธารณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือกาว[meūkāo] (n) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief
นักล้วงกระเป๋า[nak lūang krapao] (n) EN: pickpocket  FR: pickpocket [m] ; voleur à la tire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKPOCKET P IH1 K P AA2 K AH0 T
PICKPOCKETS P IH1 K P AA2 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pickpocket (n) pˈɪkpɒkɪt (p i1 k p o k i t)
pickpockets (n) pˈɪkpɒkɪts (p i1 k p o k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扒手[pá shǒu, ㄆㄚˊ ㄕㄡˇ, ] pickpocket, #26,487 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] pickpocket, #147,255 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taschendieb {m} | Taschendiebe {pl}pickpocket | pickpockets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃりんこ[charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) pickpocket [Add to Longdo]
掏摸(P);掏児[すり(gikun), suri (gikun)] (n) (uk) pickpocket; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pickpocket
      n 1: a thief who steals from the pockets or purses of others in
           public places [syn: {pickpocket}, {cutpurse}, {dip}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top