ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phrenology

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phrenology-, *phrenology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrenology(n) การศึกษาเกี่ยวกับอำนาจจิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phrenology(ฟรีนอล'โลจี) n. การศึกษาถึงอำนาจ และคุณภาพของจิต จากรูปร่างสัณฐานของกะโหลกศีรษะ., See also: phrenological adj. phrenologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, the science of phrenology is crucial to understanding the separation of our two species.เคยได้ยินเรื่อง วิทยาศาสตร์การเปรียบเทียบ มันมีความแตกต่างระหว่าง สายพันธ์ สองสายพันธ์ Django Unchained (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phrenology (n) frˈənˈɒləʤiː (f r @1 n o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリノロジー[furinoroji-] (n) phrenology [Add to Longdo]
観相学[かんそうがく, kansougaku] (n) phrenology; physiognomy [Add to Longdo]
骨相[こっそう, kossou] (n) physique; phrenology [Add to Longdo]
骨相学[こっそうがく, kossougaku] (n) phrenology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  phrenology
      n 1: a now abandoned study of the shape of skull as indicative
           of the strengths of different faculties

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top