ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phloem

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phloem-, *phloem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phloem(n) ท่อนำส่งอาหารของพืช, Syn. bast

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phloemโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phloem elementเซลล์โฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phloem fibreเส้นใยของโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phloem parenchymaพาเรงคิมาของโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phloem rayเนื้อเยื่อแนวรัศมีของโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
phloemโฟลเอ็ม, เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร, เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารในพืชชั้นสูง ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างต่าง ๆ กันหลายชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Phloem(n) ท่อลำเลียงอาหารและน้ำของพืช

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧皮部[rèn pí bù, ㄖㄣˋ ㄆㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] phloem, #101,447 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
師部;篩部[しぶ, shibu] (n) phloem; inner bark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phloem
   n 1: (botany) tissue that conducts synthesized food substances
      (e.g., from leaves) to parts where needed; consists
      primarily of sieve tubes [syn: {phloem}, {bast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top