ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petitioner

P AH0 T IH1 SH AH0 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petitioner-, *petitioner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petitioner(n) ผู้ที่ร้องเรียน, Syn. suppliant, supplicant

English-Thai: Nontri Dictionary
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร้อง[phūrøng] (n) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner
ผู้ยื่นคำร้อง[phū yeūn khamrøng] (n, exp) EN: petitioner ; applicant  FR: personne qui soumet une pétition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PETITIONER P AH0 T IH1 SH AH0 N ER0
PETITIONERS P AH0 T IH1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petitioner (n) pˈɪtˈɪʃənər (p i1 t i1 sh @ n @ r)
petitioners (n) pˈɪtˈɪʃənəz (p i1 t i1 sh @ n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
願主[がんしゅ, ganshu] (n) temple petitioner [Add to Longdo]
申し立て人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant [Add to Longdo]
申立人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant [Add to Longdo]
請願者[せいがんしゃ, seigansha] (n) petitioner [Add to Longdo]
訴願人[そがんにん, sogannin] (n) petitioner [Add to Longdo]
陳情者[ちんじょうしゃ, chinjousha] (n) petitioner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petitioner
   n 1: one praying humbly for something; "a suppliant for her
      favors" [syn: {petitioner}, {suppliant}, {supplicant},
      {requester}]
   2: someone who petitions a court for redress of a grievance or
     recovery of a right [syn: {suer}, {petitioner}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top