ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pestle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pestle-, *pestle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pestle(n) สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil
pestle(vi) ตำ, See also: บด
pestle(vt) ตำ, See also: บด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ

English-Thai: Nontri Dictionary
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
pestle(vt) ตำด้วยสาก,บดด้วยลูกบด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาก(n) pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count Unit: อัน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
สากกะเบือ(n) pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count Unit: อัน, Thai Definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
ตำ(v) pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai Definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ไม้ตีพริก(n) pestle, See also: masher, Syn. สาก, สากกะเบือ, Example: เขาเก็บไม้ตีพริกไว้ในครัว, Count Unit: อัน, Thai Definition: สากไม้ตำน้ำพริก ใช้ตำกับครกดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลก[khlōk] (x) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle  FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
ไม้ตีพริก[māitīphrik] (n) EN: pestle ; masher  FR: mortier [m]
สาก[sāk] (n) EN: wooden pestle ; pestle  FR: pilon [m]
สากกะเบือ[sākkabeūa] (n) EN: pestle
ตำ[tam] (v) EN: pestle ; pound ; pulverize  FR: piler ; pilonner
ตำข้าว[tam khāo] (v, exp) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar)  FR: piler le riz

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pestle (v) pˈɛsl (p e1 s l)
pestled (v) pˈɛsld (p e1 s l d)
pestles (v) pˈɛslz (p e1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke, #32,911 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] pestle; pound with a pestle, #48,981 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stößel {m} | Stößel {pl}pestle | pestles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder [Add to Longdo]
乳棒[にゅうぼう, nyuubou] (n) pestle [Add to Longdo]
擂粉木;擂り粉木[すりこぎ, surikogi] (n) wooden pestle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pestle
   n 1: machine consisting of a heavy bar that moves vertically for
      pounding or crushing ores [syn: {stamp}, {pestle}]
   2: a heavy tool of stone or iron (usually with a flat base and a
     handle) that is used to grind and mix material (as grain or
     drugs or pigments) against a slab of stone [syn: {pestle},
     {muller}, {pounder}]
   3: a club-shaped hand tool for grinding and mixing substances in
     a mortar
   v 1: grind, mash or pulverize in a mortar; "pestle the garlic"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top