ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pervious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pervious-, *pervious*, perviou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pervious(adj) แผ่ซ่าน, See also: ซึมผ่านได้, Syn. permeable, penetrable, Ant. impervious, impermeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pervious(เพอ'เวียส) adj. แผ่ซ่าน,ซึมผ่านได้,ลอดได้,กระทบได้,เข้าได้,ฟังเหตุผล., See also: perviousness n., Syn. permeable
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pervious; permeable-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pervious blanketpervious blanket, ผืนกรองน้ำทางราบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wasserdurchlässig {adj}pervious to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
光が透るカーテン[ひかりがとおるカーテン, hikarigatooru ka-ten] (exp,n) curtain pervious to light; curtain which passes light [Add to Longdo]
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water [Add to Longdo]
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na,n) numb; impervious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pervious
   adj 1: admitting of passage or entrance; "pervious soil"; "a
       metal pervious to heat" [ant: {imperviable},
       {impervious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top