ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pertinacious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pertinacious-, *pertinacious*, pertinaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pertinacious(adj) ดื้อรั้น, See also: มีทิฐิ, หัวดื้อ, Syn. unsubmissive, unyielding, Ant. handleable, agreeable, cooperative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pertinacious(เพอทะเน'เชิส) adj. ดื้อรั้นที่สุด,ยืนหยัด,ถือทิฐิ,หัวแข็ง,เพียร, See also: pertinaciousness n., Syn. unyielding

English-Thai: Nontri Dictionary
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pertinacious (j) pˌɜːʳtɪnˈɛɪʃəs (p @@2 t i n ei1 sh @ s)
pertinaciously (a) pˌɜːʳtɪnˈɛɪʃəsliː (p @@2 t i n ei1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pertinacious
   adj 1: stubbornly unyielding; "dogged persistence"; "dour
       determination"; "the most vocal and pertinacious of all
       the critics"; "a mind not gifted to discover truth but
       tenacious to hold it"- T.S.Eliot; "men tenacious of
       opinion" [syn: {dogged}, {dour}, {persistent},
       {pertinacious}, {tenacious}, {unyielding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top