ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persuasive

P ER0 S W EY1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persuasive-, *persuasive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persuasive(adj) สามารถชักจูงได้, See also: ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, Syn. convincing, influential, Ant. unpersuasive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persuasiveThat would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.
persuasiveThe weak point of this book is that it's less than persuasive when the married author recommending not being married.
persuasiveThose four words carried not only a lot of complex information, but also the persuasive force of a proverb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมปาก(n) words, See also: persuasive words, Example: เรื่องที่เขาเคยให้สัญญาว่า จะช่วยเหลือเรื่องเรียนลูก ก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้น, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวออกมา, คำพูดที่พูดจูงใจให้เห็นคล้อยตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมปาก[lompāk] (n) EN: words ; persuasive words ; gossip  FR: belles paroles [fpl] ; mots [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSUASIVE P ER0 S W EY1 S IH0 V
PERSUASIVELY P ER0 S W EY1 S IH0 V L IY0
PERSUASIVENESS P ER0 S W EY1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persuasive (j) pˈəswˈɛɪsɪv (p @1 s w ei1 s i v)
persuasively (a) pˈəswˈɛɪsɪvliː (p @1 s w ei1 s i v l ii)
persuasiveness (n) pˈəswˈɛɪsɪvnəs (p @1 s w ei1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab, #46,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
至論[しろん, shiron] (n) persuasive argument [Add to Longdo]
説得上手[せっとくじょうず, settokujouzu] (n,adj-na) persuasiveness; skilled in the art of persuasion [Add to Longdo]
説得力[せっとくりょく, settokuryoku] (n) persuasive power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persuasive
   adj 1: intended or having the power to induce action or belief;
       "persuasive eloquence"; "a most persuasive speaker"; "a
       persuasive argument" [ant: {dissuasive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top