ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

personable

P ER1 S AH0 N AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personable-, *personable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personable(adj) หน้าตาดี, See also: น่าดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, Syn. attractive, appealing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONABLE P ER1 S AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personable (j) pˈɜːʳsənəbl (p @@1 s @ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  personable
      adj 1: (of persons) pleasant in appearance and personality

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top