ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persecutor

P ER1 S AH0 K Y UW2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persecutor-, *persecutor*
English-Thai: Nontri Dictionary
persecutor(n) ผู้ข่มเหง,ผู้ประหัตประหาร,ผู้แกล้ง,ผู้รบกวน

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSECUTOR P ER1 S AH0 K Y UW2 T ER0
PERSECUTORS P ER1 S AH0 K Y UW2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persecutor (n) pˈɜːʳsɪkjuːtər (p @@1 s i k y uu t @ r)
persecutors (n) pˈɜːʳsɪkjuːtəz (p @@1 s i k y uu t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迫害者[はくがいしゃ, hakugaisha] (n) persecutor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  persecutor
      n 1: someone who torments [syn: {tormentor}, {tormenter},
           {persecutor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top