ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perquisite

P ER1 K W AH0 Z IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perquisite-, *perquisite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perquisite(n) เงินเพิ่ม, Syn. benefit, extra, fringe benefits, Ant. drawback

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม,เงินรางวัล,เงินกำไรที่เป็นเศษเลย,สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege

English-Thai: Nontri Dictionary
perquisite(n) ของตอบแทน,รางวัล,กำไร,เศษเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisitesผลประโยชน์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m]
เงินพิเศษ[ngoen phisēt] (n) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit
ผลประโยชน์พิเศษ[phonprayōt phisēt] (n, exp) EN: perquisites ; perks
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERQUISITE P ER1 K W AH0 Z IH0 T
PERQUISITES P ER1 K W AH0 Z IH0 T S
PERQUISITES P ER1 K W IH0 Z IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perquisite (n) pˈɜːʳkwɪzɪt (p @@1 k w i z i t)
perquisites (n) pˈɜːʳkwɪzɪts (p @@1 k w i z i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perquisite
   n 1: an incidental benefit awarded for certain types of
      employment (especially if it is regarded as a right); "a
      limousine is one of the fringe benefits of the job" [syn:
      {fringe benefit}, {perquisite}, {perk}]
   2: a right reserved exclusively by a particular person or group
     (especially a hereditary or official right); "suffrage was
     the prerogative of white adult males" [syn: {prerogative},
     {privilege}, {perquisite}, {exclusive right}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top