ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perpetually

P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpetually-, *perpetually*, perpetual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetually(adv) อย่างตลอดกาล, See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป, Syn. constantly, Ant. inconstantly
perpetually(adv) อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิรันดร[nirandøn] (adv) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally  FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPETUALLY P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetually (a) pˈəpˈɛtʃuəʳliː (p @1 p e1 ch u@ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpetually
   adv 1: everlastingly; for all time; "rays...streaming
       perpetually from the sun"- Stuart Chase
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top