ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permissive

P ER0 M IH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permissive-, *permissive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permissive(adj) ซึ่งอนุญาต, Syn. easygoing, restrictive, Ant. strict, intolerant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permissive(เพอมิส'ซิฟว) adj. ซึ่งอนุญาต,ซึ่งอนุมัติ,ซึ่งยินยอม,ตามใจ,ตามแต่เห็นสมควร, See also: permissiveness n., Syn. tolerant, lenient, lax

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permissive wasteการปล่อยให้ทรัพย์ชำรุดทรุดโทรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMISSIVE P ER0 M IH1 S IH0 V
PERMISSIVENESS P ER0 M IH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permissive (j) pˈəmˈɪsɪv (p @1 m i1 s i v)
permissiveness (n) pˈəmˈɪsɪvnəs (p @1 m i1 s i v n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permissive
   adj 1: not preventive [ant: {preventative}, {preventive}]
   2: granting or inclined or able to grant permission; not strict
     in discipline; "direct primary legislation is largely
     permissive rather than prescriptive"; "permissive parents"
     [ant: {unpermissive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top