ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periphery

P ER0 IH1 F ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periphery-, *periphery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periphery(n) เส้นรอบวง, Syn. ambit, perimeter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periphery(พะริฟ'เฟอรี) n. เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ส่วนภายนอก,บริเวณปลายเส้นประสาท,ขอบเขต,ขอบนอก, Syn. perimeter

English-Thai: Nontri Dictionary
periphery(n) เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ขอบนอก,ขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheryขอบ, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ส่วนปลาย, ส่วนนอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheryผิวรอบนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periphery๑. เส้นรอบนอก๒. ผิวทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periphery waxขี้ผึ้งดามขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periphery; borderขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We know our dead guy was there every night leading up to his death, digging around the periphery of this property.เรารู้ว่าคนตายของเรายังอยู่ที่นั่น ทุกคืนนำทางไปยังที่เขาตาย ขุดรอบๆพื้นที่นี้ 65 Million Years Off (2007)
And he would use anyone in the family's periphery to do so.และเขาจะใช้ทุกคน ที่อยู่รอบๆครอบครัวเพื่อทำมัน Through the Looking Glass (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบ[khøp] (n) EN: perimeter ; periphery ; circumference  FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
รอบนอก[ropnøk] (n) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area  FR: périphérie [f] ; banlieue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIPHERY P ER0 IH1 F ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periphery (n) pˈərˈɪfəriː (p @1 r i1 f @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周边[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
週邊[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, ] periphery; rim; also written 周邊|周边 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peripherie {f} | Peripherien {pl}periphery | peripheries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings [Add to Longdo]
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs [Add to Longdo]
四周[ししゅう, shishuu] (n,vs) periphery; circumference [Add to Longdo]
方言周圏論[ほうげんしゅうけんろん, hougenshuukenron] (n) {ling} center versus periphery theory [Add to Longdo]
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  periphery
      n 1: the outside boundary or surface of something [syn:
           {periphery}, {fringe}, {outer boundary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top