ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfume

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfume-, *perfume*
English-Thai: Longdo Dictionary
perfume(n) น้ำหอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfume(n) น้ำหอม, See also: น้ำอบ, น้ำปรุง
perfume(vt) พรมน้ำหอม, See also: อบน้ำหอม, ฉีดน้ำหอม, ใส่น้ำหอม, Syn. scent
perfume(n) กลิ่นหอม, See also: ความหอม, Syn. ador;aroma, incense, scent, Ant. stench
perfumer(n) ูผู้ผลิตน้ำหอม, Syn. perfumery
perfumery(n) การผลิตเครื่องหอม, See also: ธุรกิจขายน้ำหอม, Syn. perfumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfume(เพอฟูม',เพอ'ฟูม) n. น้ำหอม,เครื่องหอม,กลิ่นหอม. vt. (เพอฟูม') พรมน้ำหอม,พรมน้ำอบ,ทำให้กลิ่นหอมกระจาย, Syn. aroma, fragrance, scent
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม

English-Thai: Nontri Dictionary
perfume(n) น้ำหอม,น้ำอบ,น้ำปรุง,เครื่องหอม
perfume(vt) พรมน้ำอบ,ฉีดน้ำหอม,พรมน้ำหอม
perfumery(n) เครื่องหอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perfumesน้ำหอม [TU Subject Heading]
Perfumes industryอุตสาหกรรมน้ำหอม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfumeAlice wears a sweet perfume.
perfumeGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
perfumeHer exotic perfume has a subtle scent.
perfumeShe was too heavy on the perfume.
perfumeShe wears a sweet perfume.
perfumeThe flowers give off a very pleasant perfume.
perfumeThe perfume of roses filled the room.
perfumeThe room was pervaded with the scent of perfume.
perfumeVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบ(v) perfume, See also: scent, fumigate, fume, Example: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม, Thai Definition: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
เครื่องร่ำ(n) perfumery, See also: perfume, incense, Syn. เครื่องหอม, Example: คุณย่าน้อยมีฝีมือในการทำเครื่องร่ำ, Thai Definition: สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กำยาน
แป้งร่ำ(n) perfumed powder, See also: face powder, Syn. แป้งเครื่องหอม, Example: หญิงโบราณมักใช้แป้งอบแป้งร่ำทาใบหน้าและลำตัว, Thai Definition: แป้งที่ปรุงด้วยน้ำหอม
แป้งร่ำ(n) perfumed powder, See also: face powder, Syn. แป้งเครื่องหอม, Example: หญิงโบราณมักใช้แป้งร่ำทาใบหน้าและลำตัวให้หอมกรุ่น, Thai Definition: แป้งที่ปรุงด้วยน้ำหอม
แป้งสด(n) perfumed powder, Example: งานแต่งงานนี้มีการใช้แป้งสดเป็นของชำร่วย ทำให้หอมไปทั้งงาน, Thai Definition: น้ำอบกับแป้งร่ำน้ำดอกไม้เทศใช้ชุบผ้าห่อใบตองสำหรับแจก
เสาวคนธ์(n) perfume, See also: fragrance, aroma, Syn. ของหอม, เครื่องหอม, เสาวคันธ์
เสาวธาร(n) perfume, See also: fragrance, Syn. น้ำหอม, เสาวคนธ์, Example: ท่านผู้หญิงเคยเป็นนางกำนัลมาก่อน จึงมีความเชี่ยวชาญในการปรุงแต่งกลิ่นเสาวธารนานาชนิด
ประทิ่น(n) perfume, See also: cosmetic, perfumery, Syn. เครื่องหอม, เครื่องสำอาง, Example: บุหงารำไปเป็นเครื่องประทิ่นกลิ่นหอมของไทย
ดอม(n) perfumery, Syn. เครื่องหอม
ธูปบาตร(n) incense burner, See also: perfume box, vessel for incense, censer, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นหอม[klin høm] (n, exp) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent  FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
น้ำหอม[nāmhøm] (n) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne  FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]
อบ[op] (v) EN: perfume ; scent ; fumigate  FR: aromatiser ; parfumer
แผนกเครื่องสำอาง[phanaēk khreūangsam-āng] (n, exp) EN: perfumery department  FR: rayon parfumerie [m]
สุคนธ์[sukhon] (n) EN: perfume ; fragrance  FR: parfum [m]
ติดจมูก[tit jamūk] (v, exp) EN: recall a perfume/flagrance ; recall a smell

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFUME P ER0 F Y UW1 M
PERFUMED P ER0 F Y UW1 M D
PERFUMES P ER0 F Y UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfume (n) pˈɜːʳfjuːm (p @@1 f y uu m)
perfume (v) pˈəfjˈuːm (p @1 f y uu1 m)
perfumed (v) pˈəfjˈuːmd (p @1 f y uu1 m d)
perfumer (n) pˈɜːʳfjuːmər (p @@1 f y uu m @ r)
perfumes (n) pˈɜːʳfjuːmz (p @@1 f y uu m z)
perfumes (v) pˈəfjˈuːmz (p @1 f y uu1 m z)
perfumers (n) pˈɜːʳfjuːməz (p @@1 f y uu m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香水[xiāng shuǐ, ㄒㄧㄤ ㄕㄨㄟˇ, ] perfume; cologne, #7,358 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] perfume; fragrance, #8,168 [Add to Longdo]
芬芳[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, ] perfume; fragrant, #20,432 [Add to Longdo]
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, ] perfumed soap; toilet soap, #25,331 [Add to Longdo]
棻芳[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, ] perfume; fragrant [Add to Longdo]
香液[xiāng yè, ㄒㄧㄤ ㄧㄝˋ, ] perfume; balsam [Add to Longdo]
香腺[xiāng xiàn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, ] perfume gland; musk gland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parfüm {n}; Duftstoff {m} | Parfüme {pl}perfume | perfumes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
パフューマー[pafuyu-ma-] (n) perfumer [Add to Longdo]
パフューム[pafuyu-mu] (n) perfume [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
衣香[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing [Add to Longdo]
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume [Add to Longdo]
香具[こうぐ, kougu] (n) perfumes; variety of incense [Add to Longdo]
香具師[こうぐし, kougushi] (n) master perfume maker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfume
   n 1: a distinctive odor that is pleasant [syn: {aroma},
      {fragrance}, {perfume}, {scent}]
   2: a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor [syn:
     {perfume}, {essence}]
   v 1: fill or impregnate with an odor; "orange blossoms perfumed
      the air in the garden" [syn: {perfume}, {aromatize},
      {aromatise}]
   2: apply perfume to; "She perfumes herself every day" [syn:
     {perfume}, {scent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top