ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perforated

P ER1 F ER0 EY2 T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perforated-, *perforated*, perforat, perforate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perforated(adj) ซึ่งทำให้เป็นรู, See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู, Syn. pierced, punctured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perforated tapeแถบเจาะรู <คำแปล>เทปเจาะรูหมายถึง แถบกระดาษ (paper tape) ที่นำมาเจาะรูเพื่อใช้เป็นสื่อส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (ถ้าเป็นบัตร ก็เรียกว่า perforated card) ดู paper tape ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perforated๑. -ถูกแทงทะลุ๒. -เป็นรู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated grille; stamped grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perforated tapeแถบเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหว่(adj) hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai Definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
ลายฉลุ(n) perforated design, Example: บ้านเรือนไทยหลังนี้มีลายฉลุไม้ประดับของประตูหน้าต่างที่สวยงามมาก, Thai Definition: ลายที่เกิดจากการสลัก
ปรุ(adj) perforated, See also: full of holes, Syn. เป็นรูๆ, Example: แสตมป์ชุดนี้เป็นแสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรุน[phrun] (adj) EN: riddled ; holed ; perforated  FR: criblé ; alvéolé
ปรุ[pru] (adj) EN: perforated ; riddled  FR: criblé ; perforé
โหว่[wō] (adj) EN: hollow ; perforated ; gaping  FR: grand ouvert ; troué

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFORATED P ER1 F ER0 EY2 T AH0 D
PERFORATED P ER1 F ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perforated (v) pˈɜːʳfərɛɪtɪd (p @@1 f @ r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge [Add to Longdo]
Lochblechabdeckung {f}perforated plate covering [Add to Longdo]
Lochblechdiffusor {m} [techn.]perforated sheet-metal air flow diffuso [Add to Longdo]
Lochblechregalboden {m}perforated shelf board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
穴杓子[あなじゃくし, anajakushi] (n) perforated ladle [Add to Longdo]
穴明き銭[あなあきせん, anaakisen] (n) perforated coin [Add to Longdo]
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket [Add to Longdo]
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary [Add to Longdo]
点線[てんせん, tensen] (n) dotted line; perforated line [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perforated
   adj 1: having a hole cut through; "pierced ears"; "a perforated
       eardrum"; "a punctured balloon" [syn: {pierced},
       {perforated}, {perforate}, {punctured}]
   2: having a number or series of holes; "a perforated steel
     plate"; "perforated cancellation"; "perforated stamp"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top