ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

percolate

P ER1 K AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percolate-, *percolate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percolate(vt) กรอง, See also: ทำให้ของเหลวไหลซึมผ่าน, ไหลผ่าน, Syn. leach, filtrate
percolate(vi) แพร่กระจาย, See also: เริ่มเกิดขึ้น, งอกเงย, เติบโต, Syn. spread
percolate(n) ของเหลวที่ไหลซึมผ่าน
percolate through(phrv) ค่อยๆ ซึมซาบ (เข้าใจ, รู้)
percolate through(phrv) กรองผ่าน, See also: ซึมผ่าน, Syn. filter through
percolate through(phrv) ลอดผ่าน, See also: แทรกผ่าน
percolate through(phrv) ค่อยๆ แพร่ไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate, filter

English-Thai: Nontri Dictionary
percolate(vi) เกรอะ,ซึมผ่าน,ไหลผ่าน
percolate(vt) ทำให้ไหลผ่าน,เกรอะ,ทำให้ซึมผ่าน,กลั้ว(คอ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percolate๑. ไหลซึมผ่าน๒. ต้มกรอง, สกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรอะ(v) percolate, See also: leach, filter, strain, Syn. กรอง, Example: น้ำด่างทำจากขี้เถ้าเกรอะกับน้ำ, Thai Definition: แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น
กรอง(v) percolate, See also: strain, sift, filter, sieve, Example: เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอง[krøng] (v) EN: filter ; strain ; sift ; percolate  FR: filtrer ; tamiser
หม้อกาแฟ[mø kāfaē] (x) EN: coffee maker  FR: percolateur [m] ; cafetière [f]
ซึม[seum] (v) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak  FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCOLATE P ER1 K AH0 L EY2 T
PERCOLATED P ER1 K AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
percolate (v) pˈɜːʳkəlɛɪt (p @@1 k @ l ei t)
percolated (v) pˈɜːʳkəlɛɪtɪd (p @@1 k @ l ei t i d)
percolates (v) pˈɜːʳkəlɛɪts (p @@1 k @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percolate
   n 1: the product of percolation
   v 1: permeate or penetrate gradually; "the fertilizer leached
      into the ground" [syn: {leach}, {percolate}]
   2: spread gradually; "Light percolated into our house in the
     morning"
   3: prepare in a percolator; "percolate coffee"
   4: cause (a solvent) to pass through a permeable substance in
     order to extract a soluble constituent
   5: pass through; "Water permeates sand easily" [syn:
     {percolate}, {sink in}, {permeate}, {filter}]
   6: gain or regain energy; "I picked up after a nap" [syn: {perk
     up}, {perk}, {percolate}, {pick up}, {gain vigor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top