ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perceptual

P ER0 S EH1 P CH AH0 W AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceptual-, *perceptual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceptual(adj) เกี่ยวกับการรับรู้ได้, See also: เกี่ยวกับการหยั่งรู้, Syn. perceptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perceptual(เพอเซพ'ชวล) adj.เกี่ยวกับการสัมผัสรู้,เกี่ยวกับการหยั่งรู้หรือมองออก., See also: perceptually adv.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perceptual Calendarsปฏิทินโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตภาพ(n) mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai Definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTUAL P ER0 S EH1 P CH AH0 W AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceptual (j) pˈəsˈɛptjuəʳl (p @1 s e1 p t y u@ l)
perceptually (a) pˈəsˈɛptjuəʳliː (p @1 s e1 p t y u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感性认识[gǎn xìng rèn shi, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] perceptual awareness [Add to Longdo]
知觉解体[zhī jué jiě tǐ, ㄓ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˇ ㄊㄧˇ, / ] perceptual separability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  perceptual
      adj 1: of or relating to the act of perceiving; "perceptual
             stimulus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top