ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

percentile

P ER0 S EH1 N T AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percentile-, *percentile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percentile(n) ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์, See also: ค่าทางสถิติ, Syn. percentage
percentile(adj) เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไทล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentileใน ๑๐๐ ส่วน, ในศตภาค [ดู centile] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentileเปอร์เซ็นไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
percentileเปอร์เซ็นไทล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 99 จุด ที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 100 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไทล์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCENTILE P ER0 S EH1 N T AY2 L
PERCENTILES P ER0 S EH1 N T AY2 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーセンタイル[pa-sentairu] (n) {comp} percentile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percentile
   n 1: (statistics) any of the 99 numbered points that divide an
      ordered set of scores into 100 parts each of which contains
      one-hundredth of the total [syn: {percentile}, {centile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top