ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peppery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peppery-, *peppery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peppery(adj) เกี่ยวกับพริกไทย
peppery(adj) เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid
peppery(adj) ซึ่งโมโหง่าย, See also: ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย, Syn. acute, sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered, hot-tempered

English-Thai: Nontri Dictionary
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ็ด[phet] (x) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery  FR: épicé ; pimenté ; piquant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peppery (j) pˈɛpəriː (p e1 p @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peppery
      adj 1: having the piquant burning taste of peppers; "corn chips
             with peppery salsa"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top