ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pensioner

P EH1 N SH AH0 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pensioner-, *pensioner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pensioner(n) ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ลูกจ้าง, Syn. person in retirement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pensionerผู้รับบำนาญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pensionerผู้รับบำนาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pensionerShe's a widow, a pensioner and has many hardships.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับบำนาญ[phūrapbamnān] (n) EN: pensioner  FR: pensionné [m] ; pensionnée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENSIONER P EH1 N SH AH0 N ER0
PENSIONERS P EH1 N SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pensioner (n) pˈɛnʃənər (p e1 n sh @ n @ r)
pensioners (n) pˈɛnʃənəz (p e1 n sh @ n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pensionär {m}; Pensionist {m}; Ruheständler {m}; Rentner {m} | Pensionäre {pl}pensioner | pensioners [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランチエ[ranchie] (n) pensioner (fre [Add to Longdo]
受給者[じゅきゅうしゃ, jukyuusha] (n) recipient of payments; pensioner [Add to Longdo]
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension [Add to Longdo]
年金受給者[ねんきんじゅきゅうしゃ, nenkinjukyuusha] (n) a pensioner [Add to Longdo]
年金生活者[ねんきんせいかつしゃ, nenkinseikatsusha] (n) pensioner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pensioner
      n 1: the beneficiary of a pension fund [syn: {pensioner},
           {pensionary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top