ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pensionary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pensionary-, *pensionary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pensionary(n) ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ผู้รับเงินสงเคราะห์, ลูกจ้าง
pensionary(adj) เกี่ยวกับบำนาญ, See also: ซึ่งได้รับบำนาญ, Syn. pensioned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pensionär {m} | Pensionäre {pl}pensionary | pensionaries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pensionary
   n 1: the beneficiary of a pension fund [syn: {pensioner},
      {pensionary}]
   2: a person who works only for money [syn: {hireling},
     {pensionary}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
pensioner, pensioners, pensions, pension, pensioned, pensioner's, pension's, pensioning

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top