ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pennon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pennon-, *pennon*
Possible hiragana form: ぺんのん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pennon(n) ธงปีกนกของอัศวินในสมัยก่อน, Syn. gonfalon, labarum, banner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pennon(เพน'เนิน) n. = pennant (ดู) ,ธง

English-Thai: Nontri Dictionary
pennon(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายธง(n) pennant, See also: pennon, tapering end of a pennant, Thai Definition: รูปที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pennon (n) pˈɛnən (p e1 n @ n)
pennons (n) pˈɛnənz (p e1 n @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pennon
   n 1: a long flag; often tapering [syn: {pennant}, {pennon},
      {streamer}, {waft}]
   2: wing of a bird [syn: {pennon}, {pinion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top