ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penitence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penitence-, *penitence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penitence(n) ความสำนึกผิด, See also: การสารภาพบาป, ความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด, Syn. remorsefulness, compunction, Ant. pride

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse

English-Thai: Nontri Dictionary
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสำนึก(n) consciousness, See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of on, Syn. การรู้สึก, Thai Definition: การรู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penitence (n) pˈɛnɪtəns (p e1 n i t @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
謹慎[きんしん, kinshin] (n) penitence; discipline; house arrest; (P) [Add to Longdo]
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  penitence
      n 1: remorse for your past conduct [syn: {repentance},
           {penitence}, {penance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top