ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penetrate

P EH1 N AH0 T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetrate-, *penetrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrate(vt) แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate(vt) ขยายอิทธิพล, See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate(vt) ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate(vt) เข้าใจ, Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate(vt) สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก), Syn. insert, Ant. withdraw
penetrate to(phrv) เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
penetrate into(phrv) แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
penetrate with(phrv) แพร่กระจายไปด้วย, See also: อบอวลไปด้วย, Syn. imbue with, permeate with
penetrate through(phrv) ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce, perforate, permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penetrateA nail penetrated the car tyre.
penetrateI finally penetrated the meaning of the riddle.
penetrateIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
penetrateMicrowaves penetrate the food in the oven.
penetrateThe bullet penetrated him.
penetrateThe bullet penetrated his chest.
penetrateThe bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.
penetrateThe bullet penetrated his muscular chest.
penetrateThe bullet penetrated the partition.
penetrateThe cold soon penetrated his quilted jacket.
penetrateThe light penetrate the darkness.
penetrateThe rain penetrated my clothes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งลึก(v) penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
สอดใส่(v) insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai Definition: ใส่เข้าไป
รู้ทันเหตุการณ์(v) penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ทะลุทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai Definition: เจาะผ่านไปได้
ตามทัน(v) see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai Definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
ทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ด้นดั้น(v) penetrate, See also: force one's way through, Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง, Example: ไม่ว่าจะยากเย็นเช่นไร เขาก็จะด้นดั้นไปหาเธอ
กำซาบ(v) permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซึมซาบเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: trespass ; intrude ; penetrate  FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
ด้น[don] (v) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate  FR: piquer ; coudre
ด้นดั้น[dondan] (v) EN: penetrate; force one's way through  FR: forcer le passage
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เข้าไป[khao pai] (v, exp) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through  FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
แทรก[saēk] (x) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce  FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซอน[saēksøn] (v) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in
เสียบ[sīep] (v) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale  FR: embrocher ; empaler
เสียด[sīet] (v) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain  FR: ressentir une douleur aiguë
ตำ[tam] (v) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole  FR: percer ; transpercer ; piquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATE P EH1 N AH0 T R EY2 T
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 D
PENETRATES P EH1 N AH0 T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrate (v) pˈɛnɪtrɛɪt (p e1 n i t r ei t)
penetrated (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪd (p e1 n i t r ei t i d)
penetrates (v) pˈɛnɪtrɛɪts (p e1 n i t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿] penetrate, #14,199 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P) [Add to Longdo]
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate [Add to Longdo]
突き通る[つきとおる, tsukitooru] (v5r,vi) to penetrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetrate
   v 1: pass into or through, often by overcoming resistance; "The
      bullet penetrated her chest" [syn: {penetrate},
      {perforate}]
   2: come to understand [syn: {penetrate}, {fathom}, {bottom}]
   3: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
     dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated
     with sorrow" [syn: {click}, {get through}, {dawn}, {come
     home}, {get across}, {sink in}, {penetrate}, {fall into
     place}]
   4: enter a group or organization in order to spy on the members;
     "The student organization was infiltrated by a traitor" [syn:
     {infiltrate}, {penetrate}]
   5: make one's way deeper into or through; "The hikers did not
     manage to penetrate the dense forest"
   6: insert the penis into the vagina or anus of; "Did the
     molester penetrate the child?"
   7: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
     permeated this administration"; "music penetrated the entire
     building"; "His campaign was riddled with accusations and
     personal attacks" [syn: {permeate}, {pervade}, {penetrate},
     {interpenetrate}, {diffuse}, {imbue}, {riddle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top