ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pendant

P EH1 N D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pendant-, *pendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pendant(n) เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย, See also: สร้อยคอ, ต่างหู, Syn. erring, locket, lavalire
pendant(n) โคมระย้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent

English-Thai: Nontri Dictionary
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pendantI bought a pendant to wear to the party.
pendantI'll give you this pendant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จี้(n) pendant, See also: hanging ornament, locket, Example: คุณพ่อให้จี้เป็นรูปหัวใจแก่ลูกสาวทุกคน, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
เอกระ[ēkkara] (adj) EN: independent  FR: indépendant
เอกราช = เอกราชย์[ēkkarāt] (adj) EN: independent  FR: indépendant ; souverain
อิสระ[itsara] (adj) EN: independent ; free ; liberal  FR: indépendant ; libre
จำพรรษา[jamphansā] (v) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season  FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จี้[jī] (n) EN: pendant ; locket ; hanging ornament  FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
ขณะ[khana] (conj) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while  FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะที่[khana thī] (conj) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant  FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
กลางคืน[klāngkheūn] (adv) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal  FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne

CMU English Pronouncing Dictionary
PENDANT P EH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pendant (n) pˈɛndənt (p e1 n d @ n t)
pendants (n) pˈɛndənts (p e1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] pendant of pearls on coronet, #249,082 [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] pendant girdle-ornaments, #790,464 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, ] pendant ornaments, #808,795 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pendant {n} (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤドロップ[iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant) [Add to Longdo]
コードペンダント[ko-dopendanto] (n) cord pendant [Add to Longdo]
ソトワール[sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
ペンダント[pendanto] (n) pendant; (P) [Add to Longdo]
ペンダントトップ[pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment [Add to Longdo]
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
垂れ飾り[たれかざり, tarekazari] (n) pendant [Add to Longdo]
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp [Add to Longdo]
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pendant
   adj 1: held from above; "a pendant bunch of grapes" [syn:
       {pendent}, {pendant}, {dependent}]
   n 1: an adornment that hangs from a piece of jewelry (necklace
      or earring) [syn: {pendant}, {pendent}]
   2: branched lighting fixture; often ornate; hangs from the
     ceiling [syn: {chandelier}, {pendant}, {pendent}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bob
 
 1. demet, salkım
 2. şakul, pendant
 3. kısa kesilmiş saç modeli (kadın ve çocuklarda)
 4. balık yemi
 5. olta mantarı
 6. hafif bir darbe, vuruş
 7. baş hareketi
 8. ing., (argo) bir şilin
 9. (A.B.D.) bir çeşit kızak veya kayak.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top