ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penance

P EH1 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penance-, *penance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penance(n) การสำนึกบาป, See also: การสารภาพบาป, Syn. repentance, compensation, mortification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป,การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance, remorse

English-Thai: Nontri Dictionary
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penanceHe is doing penance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตบะ(n) penance, See also: heat, warmth, pain, suffering, bodily mortification, penance, religious austerity, devout, Syn. ความเพียร, เครื่องเผาผลาญกิเลส, การข่มกิเลส, Example: เขาบำเพ็ญตบะเพื่อดับกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัญ[yan] (n) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation  FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[yankam] (n) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation
ยัญพิธี[yanphithī] (n) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation

CMU English Pronouncing Dictionary
PENANCE P EH1 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penance (n) pˈɛnəns (p e1 n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦行[くぎょう, kugyou] (n,vs,adj-no) penance; austerities; mortification; asceticism [Add to Longdo]
難行[なんぎょう, nangyou] (n) penance [Add to Longdo]
難行苦行[なんぎょうくぎょう, nangyoukugyou] (n,vs) penance; hardship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penance
   n 1: remorse for your past conduct [syn: {repentance},
      {penitence}, {penance}]
   2: a Catholic sacrament; repentance and confession and atonement
     and absolution
   3: voluntary self-punishment in order to atone for some
     wrongdoing [syn: {penance}, {self-mortification}, {self-
     abasement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top