ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penalize

P EH1 N AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penalize-, *penalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penalize(vt) ทำโทษ, See also: ลงโทษทัณฑ์, ลงอาญา, Syn. punish, fine, imprison, Ant. excuse, pardon
penalize for(phrv) ลงโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish

English-Thai: Nontri Dictionary
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much should we penalize the person who gets caught? Just make it $1.มันคงรู้สึกไม่ดีที่จะโดน คนอายุน้อยกว่าตราหน้า New Tales of the Gisaeng (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทัณฑ์(v) punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
ลงโทษ(v) punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา, Example: ตำรวจต้องสืบหาผู้ก่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
ลงอาชญา(v) punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์, Thai Definition: ลงโทษ หรือทำโทษด้วยวิธีเฆี่ยน จำขัง ปรับเอาเงิน
ลงอาญา(v) punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาชญา, Example: เขาถูกลงอาญาตามควรแก่โทษานุโทษ
เอาโทษ(v) punish, See also: penalize, Syn. ลงโทษ, Example: เราควรขับไล่ผู้ที่ทุจริตต่อหน้าที่ออกจากพรรค และเอาโทษให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วกัน
ต้องโทษ(v) punish, See also: penalize, chasten, sanction, Syn. ถูกทำโทษ, ถูกลงโทษ, Example: เขาต้องโทษคดีฆ่าชิงทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุก 10 ปี, Thai Definition: ถูกตัดสินให้ลงโทษในคดีอาญา
ทำโทษ(v) punish, See also: penalize, Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, พิพากษาลงโทษ, Ant. ยกโทษ, Example: นายกองทำโทษทหารที่มาสาย โดยให้วิดพื้น 100 ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงอาชญา[long-ātyā] (v) EN: punish ; penalize ; chastise
ลงทัณฑ์[longthan] (v) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour  FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[longthōt] (v) EN: punish ; penalize ; chastise  FR: punir ; sanctionner ; châtier (litt.)
ปรับไหม[prapmai] (v) EN: fine ; penalize
ทำโทษ[thamthōt] (v) EN: punish ; penalize  FR: punir ; châtier

CMU English Pronouncing Dictionary
PENALIZE P EH1 N AH0 L AY2 Z
PENALIZE P IY1 N AH0 L AY2 Z
PENALIZED P IY1 N AH0 L AY2 Z D
PENALIZES P EH1 N AH0 L AY2 Z IH0 Z
PENALIZES P IY1 N AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penalize (v) pˈiːnəlaɪz (p ii1 n @ l ai z)
penalized (v) pˈiːnəlaɪzd (p ii1 n @ l ai z d)
penalizes (v) pˈiːnəlaɪzɪz (p ii1 n @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
罰する[ばっする, bassuru] (vs-s) to punish; to penalize; to penalise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penalize
   v 1: impose a penalty on; inflict punishment on; "The students
      were penalized for showing up late for class"; "we had to
      punish the dog for soiling the floor again" [syn: {punish},
      {penalize}, {penalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top