ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peeve

P IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peeve-, *peeve*
Possible hiragana form: ぺえう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peeve(adj) รบกวน, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. upset, disturb, Ant. calm
peeve(n) สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peeve(พีฟว) vt. รบกวน,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. annoy

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peeveBeing in a room full of smokers is my pet peeve.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEEVE P IY1 V
PEEVED P IY1 V D
PEEVES P IY1 V Z
PEEVEY P IY1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peeve (v) pˈiːv (p ii1 v)
peeved (v) pˈiːvd (p ii1 v d)
peeves (v) pˈiːvz (p ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peeve
      n 1: an annoyed or irritated mood
      v 1: cause to be annoyed, irritated, or resentful

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top