ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peddling

P EH1 D AH0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peddling-, *peddling*, peddl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peddling(adj) หยุมหยิม, See also: จุกจิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peddling(เพด'ลิง) adj. ชอบยุ่งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หยุมหยิม,ไม่สำคัญ., See also: peddlingly adv.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDDLING P EH1 D AH0 L IH0 NG
PEDDLING P EH1 D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peddling (v) pˈɛdlɪŋ (p e1 d l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
斡旋収賄[あっせんしゅうわい, assenshuuwai] (n) influence peddling [Add to Longdo]
金魚売り[きんぎょうり, kingyouri] (n) goldfish peddling; goldfish peddler [Add to Longdo]
呼び売り[よびうり, yobiuri] (n) peddling [Add to Longdo]
行商[ぎょうしょう, gyoushou] (n,vs,adj-no) monger; peddling [Add to Longdo]
行商稼業[ぎょうしょうかぎょう, gyoushoukagyou] (n) the peddling trade [Add to Longdo]
出商い[であきない, deakinai] (n) peddling [Add to Longdo]
物売り[ものうり, monouri] (n) peddling; a peddlar [Add to Longdo]
旅商い[たびあきない, tabiakinai] (n,vs) peddling; peddler; pedlar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peddling
      n 1: the act of selling goods for a living [syn: {vending},
           {peddling}, {hawking}, {vendition}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top