ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peasantry

P EH1 Z AH0 N T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peasantry-, *peasantry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peasantry(n) ชาวไร่, See also: ชาวนา, Syn. farmer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peasantry(เพซ'ซันทรี) n. ชาวไร่ชาวนา

English-Thai: Nontri Dictionary
peasantry(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peasantryThe tax bore hard on the peasantry.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEASANTRY P EH1 Z AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peasantry (n) pˈɛzntriː (p e1 z n t r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peasantry
      n 1: the class of peasants

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top