ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearl

P ER1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearl-, *pearl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearl(n) ไข่มุก
pearl(n) รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop
pearl(n) สีมุก, See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล, Syn. bone, ivory, off-white
pearl(n) ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ), Syn. purl
pearly(adj) ที่คล้ายไข่มุก, Syn. opaline, milky
pearly(adj) ที่ประดับด้วยไข่มุก, Syn. nuts
pearl eye(n) ต้อกระจก
pearl gray(n) สีเทาอมฟ้า
pearl diver(n) คนงมหาไข่มุก, See also: คนเก็บไข่มุก
pearlescent(adj) คล้ายไข่มุก, See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl ashn. =potassium carbonate
pearl barleyn. ข้าวบาเล่ย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ
pearl divern. คนงมหาไข่มุก,
pearl eyen. ต้อกระจก
pearl fishern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearl grayn. สีเทาอมน้ำเงิน
pearl oystern. หอยมุก
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก

English-Thai: Nontri Dictionary
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
Pearl milletหญ้าไข่มุก [TU Subject Heading]
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearl oystersหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearlsไข่มุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
My precious pearl necklace that had almost bought my mind and heart,สร้อยคอไข่มุกล้ำค่าของแม่... ที่เกือบจะซื้อหัวใจและวิญญาณของแม่ไป The Joy Luck Club (1993)
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Any of those dead kids wearing pearl earrings?มีเด็กที่ตายคนไหน ใส่ต่างหูมุกมั้ย ไม่มี Mulholland Dr. (2001)
Then Pearl Harbor happened and everything changed.แล้วก็เกิดเหตุการณ์เพิร์ล ฮาร์เบอร์ และทุกอย่างเปลี่ยนไป Mona Lisa Smile (2003)
In 1941. The Japanese bombed Pearl Harbor.ในปี 1941, ญี่ปุ่นทำการทิ้งระเบิดเพิร์ล ฮาร์เบอร์ The Great Raid (2005)
In 1941. Manila was considered the pearl of the Orient.ปี 1941 กรุงมะนิลาถือเป็นไข่มุกแห่งตะวันออก The Great Raid (2005)
You got the Pearl back, I see.ฉันรู้ว่านายได้ เพิร์ล กลับมา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
He raised the Pearl from the depths for you.มันกู้เรือ เพิร์ล นี่.. จากก้นสมุทรมาให้นาย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Jones's terrible leviathan will find you and drag the Pearl back to the depths and you along with it.อสูรนาวา ของ โจนส์ จะหานายเจอ จะมาลากเพิร์ลกลับไป สู่ก้นทะเลพร้อมนาย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You've been captain of the Black Pearl for 13 years.แกได้เป็นกัปตันเรือ แบล็ค เพิร์ล มา 13 ปีแล้วนา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Send his beloved Pearl back to the depths.เอา เพิร์ล สุดสวาทมัน ลงก้นทะเลซะ ส.. แพ.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearlCast not pearls before swine.
pearlCast pearls before swine.
pearlCultured pearl.
pearlDo not cast pearls before swine.
pearlGood care should be taken of the pearl.
pearlHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
pearlHe last he stopped looking for the pearl.
pearlHe who would search for pearls must dive deep.
pearlHis great oration was like pearls before swine.
pearlHong Kong is referred to as the Pearl of Asia.
pearlHoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.
pearlI gave my sister a pearl necklace on her birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่มุก(n) pearl, Syn. มุก, Example: รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากการขายไข่มุก, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลายสี ใช้เป็นเครื่องประดับ
มุตตา(n) pearl, See also: round silvery-white gem, opal, Syn. ไข่มุก, มุก, Example: เกาะลังกาเป็นมุตตาแห่งมหาสมุทรอินเดีย, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: แก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อนๆ คล้ายสีไข่มุก
มุกดา(n) pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai Definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
บานประตูประดับมุก[bānpratū pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlaid door panels
บุษย์[but] (n) EN: white pearl
หอยมุก[høi muk] (n, exp) EN: pearl oyster  FR: huître perlière [f]
การประดับมุก[kān pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlay
ไข่มุก[khaimuk] (n) EN: pearl  FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[khaimuk līeng] (n, exp) EN: cultured pearl  FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[khaimuk thammachāt] (n, exp) EN: natural pearl  FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[khaimuk thīem] (n, exp) EN: imitation pearl  FR: perle d'imitation [f]
มุก[muk] (n) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer  FR: perle [f] ; nacre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARL P ER1 L
PEARLS P ER1 L Z
PEARLY P ER1 L IY0
PEARLE P ER1 L
PEARLINE P ER1 L AY0 N
PEARLING P ER1 L IH0 NG
PEARLMAN P ER1 L M AE2 N
PEARLSTEIN P ER1 L S T AY2 N
PEARLSTEIN P ER1 L S T IY2 N
PEARLSTINE P ER1 L S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pearl (n) pˈɜːʳl (p @@1 l)
pearl (v) pˈɜːʳl (p @@1 l)
pearls (v) pˈɜːʳlz (p @@1 l z)
pearly (j) pˈɜːʳliː (p @@1 l ii)
pearled (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)
pearlier (j) pˈɜːʳlɪəʳr (p @@1 l i@ r)
pearlies (n) pˈɜːʳliːz (p @@1 l ii z)
pearling (v) pˈɜːʳlɪŋ (p @@1 l i ng)
pearliest (j) pˈɜːʳlɪɪst (p @@1 l i i s t)
pearl-sago (n) pˈɜːʳl-sˈɛɪgou (p @@1 l - s ei1 g ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
珠江[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, ] Pearl River (Guangdong), #10,101 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] pearl used in sacrifice, #26,114 [Add to Longdo]
珠江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person, #64,275 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, ] pearl or jade earring, #97,226 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] pearly, #97,722 [Add to Longdo]
无价珍珠[wú jià zhēn zhū, ㄨˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄣ ㄓㄨ, / ] Pearl of Great Price [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
perlfarben {adj}pearl coloured [Add to Longdo]
perlgrau {adj}pearl grey [Add to Longdo]
Perlaar [ornith.] {m}Pearl Kite [Add to Longdo]
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster [Add to Longdo]
Mosaikfadenfisch {m} (Trichogaster leeri) [zool.]pearl gourami [Add to Longdo]
Spitze Blasenkoralle {f}; Ballonkoralle {f} (Physogyra lichtensteini) [zool.]pearl coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
パーライト[pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite [Add to Longdo]
パーリーゴートフィッシュ[pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus) [Add to Longdo]
パール[pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パールグレー[pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey [Add to Longdo]
ブルースポッティドサージャント[buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus) [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
隠れ魚[かくれうお;カクレウオ, kakureuo ; kakureuo] (n) (uk) Encheliophis sagamianus (species of pearlfish) [Add to Longdo]
烏貝[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pearl
   n 1: a smooth lustrous round structure inside the shell of a
      clam or oyster; much valued as a jewel
   2: a shade of white the color of bleached bones [syn: {bone},
     {ivory}, {pearl}, {off-white}]
   3: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   v 1: gather pearls, from oysters in the ocean

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top