ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peak

P IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peak-, *peak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peak(n) จุดสูงสุด, See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
peak(n) ยอดเขา, See also: ยอดดอย, Syn. pinnacle, Ant. bottom
peak(n) ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร), See also: ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก, Ant. off-peak
peak(n) ปลายแหลมรูปตัววี (V)
peak(n) ช่วงรุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. acme, zenith
peak(vt) ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด, See also: ขึ้นถึงขีดสุด, Syn. move up, rise
peak(adj) สูงสุด, See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
peak(vi) ผอมลง
peaked(adj) ซึ่งมียอดแหลม, Syn. pointy, aculeous, Ant. blunt, dull
peaked(adj) ผอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง, ซีดเซียว, อ่อนแอลง, เล็กลง peakish adj. peakly adj.
peaked(พีค'คิด) adj. ซึ่งมียอดแหลม,ผอม,ซีด,อ่อนแอ
apeak(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate, Ant. negate
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
misspeak(มิสสพีค') vt.,vi. พูดผิด,ออกเสียงผิด
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk, mention
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด,ผู้บรรยาย,ประธานสภานิติบัญญัติ,เครื่องขยายเสียง,หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer, orator
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ, หนังสืออาขยาน.

English-Thai: Nontri Dictionary
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
loudspeaker(n) ลำโพง
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peakยอด, ส่วนสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peakยอด, ช่วงการใช้สูงสุด, สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak hourชั่วโมงใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak loadปริมาณการใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak rateอัตราสูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak riskการเสี่ยงภัยสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak value clauseข้อกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peakingการโด่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
peak floodpeak flood, ยอดน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
peak inflowpeak inflow, การไหลเข้าสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Peak Loadช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน, Example: เช่น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สูงสุดอยู่ในช่วง 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ต่ำสุดอยู่ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 9 โมงเช้า [ปิโตรเลี่ยม]
Peak-load pricingการกำหนดราคาช่วงที่มีการใช้สูงสุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peakAutomobile production has peaked out.
peakIf your ability to accomplish a job does not exceed the peak (hump), on the difficulty scale for one job (project), then no matter how long you wait it will not be solved.
peakI met them during my descent from the peak.
peakIt seemed to me that beauty was like the summit of a mountain peak; when you had reached it there was nothing to do but to come down again.
peakIt's in peak condition.
peakJohn is at his peak now.
peakThe boom has peaked out.
peakThe economy is at peak of a business cycle at present.
peakThe excitement reached its peak.
peakThe hut is below the peak.
peakThe morning rush is at its peak now.
peakThe mountain peak was covered with snow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสุดยอด(n) peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count Unit: จุด, Thai Definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
ยอดเขา(n) peak, See also: top of a mountain, Syn. ยอดดอย, Example: ที่บริเวณยอดเขาจะเห็นเมฆหมอกลอยตัวตัดอยู่ เป็นภาพที่งามประทับใจนักท่องเที่ยวมาก, Thai Definition: ส่วนสูงสุดหรือส่วนเหนือสุดของภูเขาหรือดอย
ขีดสุด(n) peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai Definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
ศิระ(n) top, See also: peak, summit, Syn. ยอด, เหนือ
สิขร(n) peak, Syn. ยอดเขา, สิงขร, Notes: (บาลี)
ยอด(n) peak, See also: top, summit, apex, crest, the highest point, Example: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า, Thai Definition: ส่วนสูงสุด, ส่วนเหนือสุด, ส่วนปลายสุดของพรรณไม้
จุดสูงสุด(n) peak, See also: highest point, point of greatest success, Ant. จุดต่ำสุด, Example: เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
บรรพต[banphot] (n) EN: hill ;peak ; mount ; mountain  FR: mont [m] ; montagne [f]
บนยอดเขา[bon yøtkhao] (n, exp) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest  FR: au sommet (de la montagne)
ชินปาก[chin pāk] (v, exp) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser
เจ้าของภาษา[jaokhøng phāsā] (n, exp) EN: native speaker
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดสูงสุด[jut sūngsut] (n, exp) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle  FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
จุดสุดยอด[jut sutyøt] (n, exp) EN: climax ; peak
กะบัง[kabang] (n) EN: peak ; visor ; brim ; shade  FR: visière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAK P IY1 K
PEAKE P IY1 K
PEAKS P IY1 K S
PEAKED P IY1 K T
PEAKES P IY1 K S
PEAKS' P IY1 K S
PEAKES' P IY1 K S
PEAKING P IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peak (v) pˈiːk (p ii1 k)
peaks (v) pˈiːks (p ii1 k s)
peaky (j) pˈiːkiː (p ii1 k ii)
peaked (v) pˈiːkt (p ii1 k t)
peakier (j) pˈiːkɪəʳr (p ii1 k i@ r)
peaking (v) pˈiːkɪŋ (p ii1 k i ng)
peakiest (j) pˈiːkɪɪst (p ii1 k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] peak; summit, #2,476 [Add to Longdo]
高峰[gāo fēng, ㄍㄠ ㄈㄥ, ] peak; summit; height, #3,974 [Add to Longdo]
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field), #11,109 [Add to Longdo]
顶峰[dǐng fēng, ㄉㄧㄥˇ ㄈㄥ, / ] peak; summit, #17,504 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] peak; to store, #31,510 [Add to Longdo]
尖峰[jiān fēng, ㄐㄧㄢ ㄈㄥ, ] peak; top, #41,073 [Add to Longdo]
盛季[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, ] peak season; a flourishing period, #301,371 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] peak of mountain, #467,130 [Add to Longdo]
兴奋高潮[xīng fèn gāo cháo, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] peak of excitement; orgasm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basisspitzenspannung {f}peak voltage [Add to Longdo]
Basisspitzenstrom {m}peak current [Add to Longdo]
Halbwertsbreite {f}peak width at half-height [Add to Longdo]
Hochsaison {f}peak season [Add to Longdo]
Hüllkurvenspitzenleistung {f} [techn.]peak envelope power [Add to Longdo]
Scheitelabfluss {m}peak discharge [Add to Longdo]
Scheitelwasserstand {m}peak water level [Add to Longdo]
Spitze {f} (eines Berges) | Spitzen {pl}peak | peaks [Add to Longdo]
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load [Add to Longdo]
Spitzenbelastung {f}peak traffic [Add to Longdo]
Spitzenlohn {m}peak wages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
ごにょごにょ[gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker [Add to Longdo]
ピークセルレート[ぴーくせるれーと, pi-kuserure-to] peak cell rate [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
ピークトラヒック[ぴーくとらひっく, pi-kutorahikku] peak traffic [Add to Longdo]
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition [Add to Longdo]
ピークレート[ぴーくれーと, pi-kure-to] peak rate [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peak
   n 1: the most extreme possible amount or value; "voltage peak"
      [syn: {extremum}, {peak}]
   2: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
     {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
     {efflorescence}, {flush}]
   3: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   4: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   5: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   6: the highest point (of something); "at the peak of the
     pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]
   7: a brim that projects to the front to shade the eyes; "he
     pulled down the bill of his cap and trudged ahead" [syn:
     {bill}, {peak}, {eyeshade}, {visor}, {vizor}]
   v 1: to reach the highest point; attain maximum intensity,
      activity; "That wild, speculative spirit peaked in
      1929";"Bids for the painting topped out at $50 million"
      [syn: {top out}, {peak}] [ant: {bottom out}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pk
 
 1. (kıs.) pack, park, peak, peck.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top