ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peace of mind

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peace of mind-, *peace of mind*, peace of min
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peace of mindความสงบแห่งจิตใจ [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) [Add to Longdo]
安心(P);安神[あんしん, anshin] (adj-na,n,vs) relief; peace of mind; (P) [Add to Longdo]
気休め;気安め[きやすめ, kiyasume] (n) mere consolation; temporary peace of mind [Add to Longdo]
気休めに[きやすめに, kiyasumeni] (adv) for peace of mind [Add to Longdo]
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind [Add to Longdo]
放心[ほうしん, houshin] (n,vs) absentmindedness; peace of mind [Add to Longdo]
立命[りつめい, ritsumei] (n) peace of mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peace of mind
   n 1: the absence of mental stress or anxiety [syn: {peace},
      {peacefulness}, {peace of mind}, {repose}, {serenity},
      {heartsease}, {ataraxis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top