ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peace corps

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peace corps-, *peace corps*, peace corp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peace Corps(n) หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Peace Corpsหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peace corpsShe got her feet wet teaching while she was in the Peace Corps.

Japanese-English: EDICT Dictionary
平和部隊[へいわぶたい, heiwabutai] (n) the Peace Corps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Peace Corps
      n 1: a civilian organization sponsored by the United States
           government; helps people in developing countries

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top