ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

payback

P EY1 B AE2 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payback-, *payback*
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payback(n) การคืนทุน, See also: การคืนเงินต้น
payback(n) ระยะเวลาในการคืนเงินต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
ส่งคืน[song kheūn] (v, exp) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: renvoyer ; retourner ;

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYBACK P EY1 B AE2 K
PAYBACKS P EY1 B AE2 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payback
   n 1: financial return or reward (especially returns equal to the
      initial investment)
   2: the act of taking revenge (harming someone in retaliation for
     something harmful that they have done) especially in the next
     life; "Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord"--
     Romans 12:19; "For vengeance I would do nothing. This nation
     is too great to look for mere revenge"--James Garfield; "he
     swore vengeance on the man who betrayed him"; "the swiftness
     of divine retribution" [syn: {vengeance}, {retribution},
     {payback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top