ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pax

P AE1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pax-, *pax*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pax(แพคซ) n. เทพธิดาแห่งสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
pax(n) สันติภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pax regis (L.)ความสงบสุขของพสกนิกร [ดู peace of the King] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกเต๊ก[Kōtek] (n, prop) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax  FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAX P AE1 K S
PAXAR P AE1 K S ER0
PAXON P AE1 K S AH0 N
PAXMAN P AE1 K S M AH0 N
PAXSON P AE1 K S AH0 N
PAXTON P AE1 K S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pax (n) pˈæks (p a1 k s)
Paxus (n) pˈæksəs (p a1 k s @ s)
paxes (n) pˈæksɪz (p a1 k s i z)
Pax Romana (n) pˌæks-roumˈaːnə (p a2 k s - r ou m aa1 n @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パックスアメリカーナ;パクスアメリカーナ[pakkusuamerika-na ; pakusuamerika-na] (n) Pax Americana (lat [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]
山鷸[やましぎ;ヤマシギ, yamashigi ; yamashigi] (n) (uk) Eurasian woodcock (Scolopax rusticola) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pax
   n 1: (Roman Catholic Church) a greeting signifying Christian
      love for those assisting at the Eucharist [syn: {pax},
      {kiss of peace}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top