ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paunchy

P AO1 N CH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paunchy-, *paunchy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paunchy(adj) พุงพลุ้ย, See also: ลงพุง, Syn. abdominous, fat, potbellied, Ant. thin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paunchy(พอน'ชี) adj. พุงโต,พุงพลุ้ย, See also: paunchiness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงพุง(adj) potbellied, See also: paunchy, Syn. อ้วน, Ant. ผอม, Thai Definition: มีพุงพลุ้ย หรือยื่นออกมา
อ้วน(adj) fat, See also: paunchy, plump, chubby, corpulent, Ant. ผอม, Example: ผู้หญิงส่วนใหญ่พยายามเข้มงวดในการกินอาหาร เพื่อไม่ให้มีรูปร่างอ้วนเผละ, Thai Definition: มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงพุง[longphung] (v) EN: be potbellied ; have a potbelly ; develop a paunch ; get paunchy  FR: prendre du ventre ; bedonner (fam.)
ลงพุง[longphung] (adj) EN: potbellied ; paunchy  FR: ventru
พุงพลุ้ย[phungphlui] (adj) EN: with a big belly ; potbellied ; paunchy  FR: gros ; obèse ; bedonnant
พุงยื่น[phung yeūn] (adj) EN: potbellied ; with a big belly ; paunchy  FR: ventru ; pansu ; bedonnant ; ventripotent
อ้วน[uan = ūan] (adj) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby  FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse

CMU English Pronouncing Dictionary
PAUNCHY P AO1 N CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paunchy (j) pˈɔːntʃiː (p oo1 n ch ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paunchy
      adj 1: having a large belly [syn: {abdominous}, {paunchy},
             {potbellied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top