ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patrimony

P AE1 T R AH0 M OW2 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patrimony-, *patrimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patrimony(n) มรดกของบิดา, Syn. inheritance, bequest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patrimony(เพ'ทระโมนี่) n. มรดกของบิดา, See also: patrimonial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patrimonyทรัพย์มรดกจากฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Welcome to the Jerusalem Heritage Center, a center dedicated to celebrating the great patrimony of Jerusalem as capital of the world throughout history.ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์มรดกเยรูซาเล็ม ศูนย์กลางของทรัพย์สมบัติ แห่งเยรูซาเล็ม Meet the Rosenbergs (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRIMONY P AE1 T R AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patrimony (n) pˈætrɪməniː (p a1 t r i m @ n ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patrimony
   n 1: a church endowment
   2: an inheritance coming by right of birth (especially by
     primogeniture) [syn: {birthright}, {patrimony}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top