ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partizan

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partizan-, *partizan*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partizann. =partisan (ดู)
bipartizan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am adjourning, a partizan of progress.ฉันคือผู้เพ้อฝันผู้สนับสนุนความคืบหน้า I, Frankenstein (2014)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partizan
   adj 1: devoted to a cause or party [syn: {partisan}, {partizan}]
       [ant: {nonpartisan}, {nonpartizan}]
   n 1: an ardent and enthusiastic supporter of some person or
      activity [syn: {enthusiast}, {partisan}, {partizan}]
   2: a pike with a long tapering double-edged blade with lateral
     projections; 16th and 17th centuries [syn: {partisan},
     {partizan}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 partisan , partizan
 
 1. partizan, taraftar
 2. (ask.) gerillacı, çeteci
 3. partizanla ilgili. partisanship, partizanship partizanlık, taraftarlık.
 
 

  

 
partizan
 • n. =partisan (ดู) [Hope]
 • (n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค [Nontri]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
partisan, partizan's, partisans, partisan's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top