ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parky

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parky-, *parky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parky(sl) หนาวเย็น
sparky(adj) ซึ่งมีประกายไฟ
sparky(adj) ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. lively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parky (j) pˈaːkiː (p aa1 k ii)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genie, I need help. -All right, sparky, here's the deal.จีนี่ ข้าต้องการความช่วยเหลือ เอาละ เจ้าหนุ่มร้อนแรง มาตกลงกัน Aladdin (1992)
Yeah, sure, Sparky.ฮ่า ชัวร์เลย ไอ้หนุ่ม 10 Things I Hate About You (1999)
You want to reload the operations software, Sparky?อยากให้เรารีโหลด ซอฟเเวร์ควบคุมยานไหม สปาร์คกี้? The Matrix Revolutions (2003)
Here you go, Sparky.เอาไปเลย เจ้าหมาน้อย Fido (2006)
Keep going, sparky.ทำต่อไป สปาร์คกี้ The Usual Suspects (2006)
Give me a break, Sparky. This is Stockton's jurisdiction.ให้ฉันหยุดพัก เติมพลัง นี่เป็นเขตอำนาจของสต็อคตัน AK-51 (2008)
You're the one who got this ball rolling{\, Sparky}.คุณเป็นคนที่ต้องเริ่มลงมือทำเอง Better Half (2008)
She's sparky, honest.เธอร่าเริง, จริงใจ Confessions of a Shopaholic (2009)
I was just putting this here. Eitherjoininorget out, Sparky!ผมเเค่จะเอาของมาไว้ตรงนี้ Albification (2009)
Yes, that's what I'm saying, Sparky.ใช่ นั่นคือสิ่งที่ ผมกำลังจะพูด สปาร์คกี้ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I am not reading the sparky bits to you.ฉันไม่อ่านให้คุณเกิดประกายไฟหรอก The Bones on the Blue Line (2010)
Sparky was asleep.สปาร์คกี้หลับอยู่ Excited and Scared (2010)
The Haeshin Group is having the Kuwait oil company Aramkum carry out the plant construction in collaboration with General Sparky.บริษัทเฮชินกรุ๊ป มี\ธุรกิจก่อนสร้างใหญ่ในคูเวต ให้ความร่วมมือกับ บ.เจเนอรอล สปาร์กกี้ Episode #1.2 (2010)
You might want to try General Sparky. Call me back.น่าจะลองพยายามที่ เจเนอรอล สปาร์กกี้ดู\โทรกลับผมด้วย Episode #1.2 (2010)
Old Sparky here is as dead as dead gets.ไอ้ซากเหล็กเนี่ย มันทำอะไรนายไม่ได้แล้วล่ะ What Hides Beneath (2011)
Brett Favre's cell phone, nine percent unemployment, and Sparky Lohan, who is Dina Lohan's dog and apparently, also a loser.มือถือของเบร็ต ฟาร์บ (ควอเตอร์แบ็คเกรียนเทพ) การปลดพนักงาน 9% และสปาร์คกี้ โลฮาน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
I think I'll call you Sparky.ถ้างั้นเอาเป็นว่า ข้าจะเรียกเจ้าว่า... Sparky Puss in Boots (2011)
Ah. Whoa. Simmer down there, sparky.ฉันก็รักคุณค่ะ โว้ว ใจเย็น ไอ้หนุ่มไฟแรง Ozymandias (2013)
Fine.- Gut. - Komm schon, Parky. The Naked Ant (1970)
Come on, Parky. Don't do it, Parky.- Lass es, Parky. The Naked Ant (1970)
Jump, Parky, jump.- Komm, Parky. - Komm. The Naked Ant (1970)
Come on, now, be sensible, Parky.Sei so gut, Parky. The Naked Ant (1970)
Sparky!Sparky! Car Wash (1976)
Give me a break, will you, Sparky, not here?Bitte, Sparky, nicht hier. Car Wash (1976)
Sparky will take you down today.Sparky bringt euch heute runter. Jaws 2 (1978)
Yeah, Parky's dealt with that.Ja, Parky hat sich darum gekümmert. The Long Good Friday (1980)
Parky, you're not drinking?Parky. Du trinkst nichts. The Long Good Friday (1980)
Parky. Meeting King George V dock now.Parky, er will dich am King George V Dock treffen, sofort. The Long Good Friday (1980)
How much did we pay Parky last year?Wie viel haben wir Parky letztes Jahr bezahlt? The Long Good Friday (1980)
I want action on this, Parky.Ich will Bewegung in der Sache, Parky. The Long Good Friday (1980)
No Parky, get it checked out privately, right? - Cheers.- Nein, Parky, lass es privat machen, klar? The Long Good Friday (1980)
- No ifs, Parky.- Kein 'falls', Parky. The Long Good Friday (1980)
Parky.Parky! The Long Good Friday (1980)
- Have you heard from Parky?- Hast du was von Parky gehört? The Long Good Friday (1980)
Hello, Parky,Hallo Parky. The Long Good Friday (1980)
Remember who pays your wages, Parky, you ain't going nowhere.Vergiss nicht, wer dein Gehalt bezahlt, Parky. Du gehst nirgendwohin. The Long Good Friday (1980)
- Sparky.Sparky. Vacation (1983)
Sparky.Sparky... Blue Blooded Steele (1984)
- Who was Sparky?- Wer war Sparky? Blue Blooded Steele (1984)
- Sparky.- Sparky? Blue Blooded Steele (1984)
Sparky... I'm glad we decided to be pigs.Sparky, ich bin froh, dass wir beschlossen haben, Schweine zu sein. National Lampoon's European Vacation (1985)
Sparky?Sparky? National Lampoon's European Vacation (1985)
Oh, Sparky.Ach, Sparky. National Lampoon's European Vacation (1985)
ELLEN: Oh, Sparky.(Ellen) Oh, Sparky. National Lampoon's European Vacation (1985)
I want my Sparky back.Ich will meinen Sparky. National Lampoon's European Vacation (1985)
Sparky.Sparky. National Lampoon's European Vacation (1985)
I love you, Sparky.Ich liebe dich, Sparky. National Lampoon's European Vacation (1985)
you got me a rat.Das ist Sparky. For Your Eyes Only (1986)
all right, whizzerman!- Ich habe mit Sparky geredet. Du hast mit meinem Ehemann geredet? I've Got a New Attitude (1987)
but i am not, repeat not, interested in a relationship.Niemals hast du mit Sparky geredet. I've Got a New Attitude (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARKY S P AA1 R K IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  parky
      adj 1: appreciably or disagreeably cold [syn: {chilly}, {parky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top